(มีคลิป) มทบ.38/ศบภ.มทบ.38 ชุดซ่อมสร้างเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ/ฟื้นฟูประชาชนผู้ประสบอุทกภัย (หลังน้ำลด) บ้านปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน

เมื่อวันทึ่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ศูนย์ มทบ.38/ศบภ.มทบ.38 โดย พล.ต.สมชาย ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.38 ผอ.ศบภ.มทบ.38 ตามนโยบายของกองทัพบกได้สนับสนุน กำลังพล จิตอาสา พร้อมชุดซ่อมสร้างเฉพาะกิจ ร่วมกับกำลังพลจาก ม.2 พัน.15 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ห้วงวันที่ 20-24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ในการช่วยซ่อมแซม/สร้างในส่วนบ้านเรือนที่ถูกน้ำเซาะพัง การดำเนินการซ่อม/สร้างในส่วนของตัวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ที่ บ้านของนายจันทร์  มะโนสิลา บ้านเลขที่ 151/1 บ้านปงสนุก ม.1 ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!