อำเภอแม่ออน ออกตรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง ป้องกันโรคโควิด-19    

วันที่ 11 ก.ย. 63 เวลา 15.00 น. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง มอบหมายให้นายสิทธิพัฒ บุญทรง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก อส.อ.แม่ออนที่ 24 ร่วมกับ จนท.โรงพยาบาลแม่ออน ออกตรวจที่พักคนงานชั่วคราว (แคมป์คนงาน) ในโครงการก่อสร้างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาแม่ออน ในหมู่.3 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน เพื่อเป็นการกำชับและให้เจ้าของโครงการและนายจ้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของทางราชการ รวมถึงตรวจสอบแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าของโครงการ นายจ้างปฏิบติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี และไม่พบแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!