เจ้าหน้าที่ตรึงกำลัง 24 อำเภอชายแดน เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, น่าน, อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ตลอด 24 ชม. ป้องกันโควิด-19 เข้าไทย

ทหารและเจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ตรวจตราตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้มีแรงงานต่างด้าว หรือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจากฝั่งประเทศเมียนมา เล็ดรอดเข้ามาในประเทศไทยนั้น

ล่าสุด กองกำลังผาเมือง หนึ่งใน 7 กองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบก รับผิดชอบพื้นที่ 24 อำเภอชายแดน ของจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, น่าน, อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รวมความยาว 933 กม. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองดังนี้

  • การติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในช่องทางที่ล่อแหลม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  • การทำเครื่องกีดขวาง และปรับปรุงลวดหนาม บริเวณช่องทาง/ท่าข้าม ตามธรรมชาติ
  • การเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อเพิ่มความถี่ ในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตามช่องทาง/ท่าข้ามที่ล่อแหลม และการตั้งจุดตรวจ/ จุดสกัดตามเส้นทางตามแนวชายแดน
  • ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว โดยเน้นให้ผู้นำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
  • การประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้งการแจ้งเบาะแส และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
  • นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังประเทศเมียนมาผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นแรงงานดังกล่าว

ปัจจุบัน ทหาร กกล.ผาเมืองทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยทุกคน

ขอขอบคุณ กองกำลังผาเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น