(มีคลิป)ศูนย์การศึกษาพิเศษ มอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ให้กับเด็กพิการและเด็กยากไร้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูคลิป คลิก :  https://youtu.be/Lw371yK8BFw

ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กพิการ ฐานะยากจนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 143 ทุน ๆ ละ5,000 บาท เป็นเงิน 715,000 บาท
เมื่อเวลา 1000 น.ของวันนี้ 14 ก.ย.63 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กับเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 143 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 715,000 บาท โดยเข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทั้งนี้ทุนการศึกษาดังกล่าว สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 10,633 ทุน ทั่วประเทศ โดยเสด็จพระราชทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งแก่เด็กและผู้ปกครอง ในการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพหรือฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะได้ติดตาม ดูแล จะให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!