ไปเที่ยวกัน ! เทศกาล ‘โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน’ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563

เมื่อค่ำวันที่ 14 กันยายน 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมแถลงข่าวเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยความร่วมมือระหว่างวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, เทศบาลเมืองลำพูน, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ลำพูน ร่วมกันขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์โคมล้านนาอันสวยงาม สู่เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่ 12 กันยายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นักท่องเที่ยวสามารถร่วมบูชาและถวายโคมได้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และและลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

ทั้งนี้ เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ตลอดจนส่งเสริมประเพณีอันดีงาม และการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน และยังได้เตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัยตามมาตรการควบคุมโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

‘เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน’ จึงไม่ได้เป็นแค่เทศกาลท่องเที่ยวที่งดงาม แต่ยังแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งเรื่องความศรัทธา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน มีการฝึกสอน ส่งเสริมการทำโคมล้านนา สร้างอาชีพและสร้างรายให้ให้กับชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวเมืองลำพูน เมืองบุญหลวงของล้านนา พร้อมบูชาประทีปโคมไฟ จุดสว่างไสวพร้อมกันนับแสนดวง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!