เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ร่วมสัมมนา “มาตรการทางการเงินที่ช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบ และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้”

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ร่วมสัมมนา “มาตรการทางการเงินที่ช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้”

พบกับ การออกบูธให้คำปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บสย., สนง.บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่, SAM, BAM และธนาคารชั้นนำ ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก https://forms.gle/dtABpJRzZjfVr25j8
สอบถามข้อมูลได้ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 080-4608787

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!