กฟผ. มอบสารเคมีกำจัดยุง ร่วมต้านไข้เลือดออก จ.แม่ฮ่องสอนอันดับหนึ่งของประเทศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำอุปกรณ์การกำจัดและป้องกันยุงลาย ประกอบด้วย สารเคมีฉีดพ่นยุงลาย โลชั่นทากันยุง ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.)นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ ต. ผาบ่อง ทั้ง 12 หมู่บ้าน หลังพบว่าในพื้นที่ ต.ผาบ่อง มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกติดอันดับ 3 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นางมณทิพย์ ชุติดำรง หัวหน่วยบริการและชุมชนสัมพันธ์โครงการนำร่องสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำอุปกรณ์การกำจัดและป้องกันยุงลาย ประกอบด้วย สารเคมีฉีดพ่นยุงลาย โลชั่นทากันยุง ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย มูลค่ารวม 35,000 บาท ส่งมอบผ่านนายอภิสิทธิ์ จันทร์โอภาส นายก อบต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งต่อให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.)นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ ต. ผาบ่อง ทั้ง 12 หมู่บ้าน หลังพบว่าในพื้นที่ ต.ผาบ่อง มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกติดอันดับ 3 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จำนวน 1,277 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย พบมากสุดในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง 808 ราย รองลงมา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 194 ราย และ อ.สบเมย 145 ราย ซึ่งยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งดำเนินการตามแผนเชิงรุกเพื่อหยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้เบาบางลง

นางมณทิพย์ ชุติดำรง หัวหน่วยบริการและชุมชนสัมพันธ์โครงการนำร่องสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า “ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีแผนจัดโครงการนำร่องสมาร์ทกริดแห่งแรกที่แม่ฮ่องสอน พร้อมขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มเป็น 3 เมกะวัตต์ เพื่อแก้ปัญหาไฟตกและดับในพื้นที่ ต.ผาบ่อง และในเขต อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งทาง กฟผ.ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และทุกข์สุขของผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งหลังพบว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดสรรงบจำนวน 35,000 บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับป้องกันและกำจัดยุงลาย นำมามอบแจกจ่ายช่วยเหลือราษฏรในเขตพื้นที่โครงการ

นอกจากนี้ทาง กฟผ.ยังดำเนินโครงการชีววิถี ภายใต้ชื่อ “ ชีววิถี อยู่ดีมีสุข “ เพื่อขยายแนวคิดการดำเนินวิถีเกษตรกรรมตามแนวทางของศาสตร์พระราชาให้กับชุมชน ซึ่งขณะนี้เริ่มดำเนินการแล้วในหลายจังหวัดของพื้นที่โครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!