จ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบรรยายขยายผล “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาบรรยายขยายผล ” สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ” ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปาง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบรรยาย ในหัวข้อ ” สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนอนุบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง และโรงเรียนทองทิพย์วิทยา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยวิทยากรจิตอาสา 904 เพื่อปลูกฝังด้านการทำงานจิตอาสา ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 200 คน พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนอำเภอ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา 904 เข้าร่วมจำนวน 30 คน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนปฎิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฎิบัติงานด้านจิตอาสาเพื่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!