ยืนยัน ! กยศ. มีเงินเพียงพอให้กู้ยืม เผยขณะนี้รองรับผู้กู้ยืมได้ถึง 650,000 ราย

เมื่อวานนี้ 15 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น.  ทางเพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จากกระแสข่าวลือว่า กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. มีเงินไม่เพียงพอให้กู้ยืมนั้น ล่าสุดทางกองทุนฯ ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า ‘ไม่เป็นความจริง’ เพราะวงเงินที่ กยศ. มีอยู่ในขณะนี้สามารถรองรับผู้กู้ยืมได้ถึง 650,000 ราย โดยได้ขยายวงเงินการให้กู้ยืมเป็น 37,000 ล้านบาท จากเดิม 34,000 บาทสำหรับประเด็นที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด คือ มีผู้กู้บางรายยังไม่ได้รับเงินค่าครองชีพเดือนที่ 2 ความจริงเรื่องนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของ กยศ. ที่ว่า หากสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารและยืนยันข้อมูลผู้กู้ยืมเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนแรกภายใน 30 วัน และเมื่อสถานศึกษาจัดส่งเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วน กยศ. จึงจะดำเนินการโอนเงินค่าครองชีพในเดือนที่ 2 ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้กู้ยืมบางรายได้รับเงินค่าครองชีพล่าช้า

นอกจากนี้ กยศ. ยังได้ปรับคุณสมบัติด้านรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี รวมถึงให้สิทธิสำหรับผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินสำหรับปีการศึกษา 2563 ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th/ กยศ. Call Center โทร. 0 2610 4888

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!