หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัด มีผู้แแทนจากสำนักงานที่ดินจังหวัด, ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่, ผู้เเทนสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเเละช่วยเหลือทางกฎหมายเเละการบังคับคดีจังหวัด, ผู้แทนชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด, ผู้แทนสภาทนายความประจำจังหวัด, ผู้เเทนอุตสาหกรรมจังหวัด เเละ ผู้เเทนจากหอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการที่มีอำนาจในการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัด ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น 2 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!