ผู้ว่าหมูป่า รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2563

วันที่ 16 ก.ย.63 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2563 หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี


รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยแบ่งประเภทของรางวัลเป็น รางวัลบริการภาครัฐ , รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ , รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม จะมอบให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นครบทั้ง 3 สาขา ในปีเดียวกัน และรางวัลเลิศรัฐสาขา มอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในสาขานั้นๆ (รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ , รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ , รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!