โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ผ่านการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ตามเกณฑ์ 100%

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ นำโดย นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการ ทีมผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทุกท่าน ต้อนรับทีมงาน ศปม.บก.ทท เชียงใหม่ กองบัญชาการกองทัพไทยเข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายเพื่อยับยั้งไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผ่านเกณฑ์การประเมินได้ 100% ทั้งนี้ชุดตรวจยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!