ชายแดนไทย-เมียนมา ตรวจเข้ม เฝ้าระวังต่างด้าวหลบหนีเข้าไทยพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ทางเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ร.4 โดย ร้อย.ค.หนัก ฉก.ร.4 จัดกำลังพลจำนวน 8นาย (น.1,ส.3,พลฯ4) ร่วมกับ มว.รวป.ฉก.ร.4 ร่วมกันลาดตะเวนเส้นทางตามช่องทางท่าข้ามตามธรรมชาติในพื้นที่ ม.2,ม.6 บ.ห้วยม่วง ต.ท่าสายลวด และ ม.9 ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อสกัดกั้นและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามมาตรการเชิงรุก การสกัดกั้นยาเสพติด, การลักลอบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการลักลอบโจรกรรมรถข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดทั้งวัน

ด้านปกครอง นายชัยพฤกติ์  เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ได้สั่งการให้ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายธวัชชัย อ่อนสาร ปลัดอำเภองานป้องกัน นางสาวศิริพร สอนไว ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมนำกำลังพล สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอด ที่ 3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุด ชรบ. ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.แม่สอด, จนท.ทหาร ฉก.ร.4, ตชด.346 ร่วมตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ และตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อระมัดระวัง ป้องกัน ไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมาย และตรวจจับการกระทำสิ่งผิดกฎหมาย บริเวณพื้นที่ ต.ท่าสายลวด, ต.แม่กุ, ต.แม่ปะ, ต.แม่กาษา, ต.แม่ตาว และ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ตลอดทั้งคืนวันที่ 15 ก.ย. ถึงวันที่ 16 ก.ย.2563 ไม่พบผู้หลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฏหมาย ทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังเฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!