งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง เตรียมพร้อมให้บริการประชาชน รับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 8.00 น. ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลนครลำปาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมเคารพธงชาติ และสับเปลี่ยนเวรประจำวันของเจ้าหน้าที่เวรเข้าผลัดที่ 2 พร้อมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ กฎระเบียบ การทำงาน การตรวจเช็คอุปกรณ์ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำเป็นประจำทุกวัน โดยมีสถานีเทศบาลนครลำปาง เวรผลัดที่ 2 จำนวน 14 นาย รถหอน้ำดับเพลิง 2 คัน รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน รถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 3 คัน รถบรรทุกน้ำ 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน รถอุปกรณ์กู้ภัยส่องสว่าง จำนวน 1 คัน สถานีดับเพลิงปงสนุก เวรผลัดที่ 2 จำนวน 5 นาย รถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 12,000 ลิตร 1 คัน และสถานีดับเพลิงสุขสวัสดิ์ จำนวน 4 นาย รถบรรทุกน้ำ 12,000 ลิตร 1 คัน เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนในพื้นที่ และพร้อมรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อย่างทันท่วงที

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!