นักเรียนชมรม อย.น้อยโรงเรียนหอพระ ณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลศรีภูมิให้ความรู้และร่วมกับนักเรียนชมรม อย.น้อยโรงเรียนหอพระในการณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณโรงเรียนหอพระ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พร้อมทั้งยังให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาป้องกันยุงลาย เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!