พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่โซนเหนือตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายวิญญู บุญสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่โซนเหนือตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง โดยมี นางสาวปิ่นอนงค์ ปินทะนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาวพรวรท เปล่งปลั่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ให้การต้อนรับฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วิญญู บุญสุวรรณ  ถ่ายภาพ : ข่าว
กลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!