พช.ไชยปราการและผู้นำอช.ร่วมช่วยเหลือครัวเรือนยากจน

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2563 ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการและผู้นำ อช. นำโดยนางบุปผา อาภากุลอนุ พัฒนาการอำเภอไชยปราการ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ นายยูฮา นาแล ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ของอำเภอไชยปราการ เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนดังกล่าวณ บ้านดอยเวียงผาพัฒนา ม.18 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!