โรงเรียนสันกำแพง รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความเทิดพระคุณแม่ ยุคดิจิทัล

โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคเหนือ จากผลงานการเขียนเรียงความทั่วประเทศ การประกวดเรียงความเทิดพระคุณแม่ ยุคดิจิทัล จากชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media)

ด.ญ.กตัญญุตา ชมสวรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูธลันหทัย จองสุรียภาส ครูผู้ฝึกสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!