ICDI ร่วมกับวัดศรีสุพรรณ สนับสนุนการบริโภคไก่ไข่อารมณ์ดี ชวนนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน “ตักบาตรเช้า อุโบสถเงิน”

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำแนวคิดการแก้ปัญหาความยากจนของ บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ ที่กล่าวไว้ว่า “ถ้าผมจนและมีรายได้วันละ 70 บาท ผมจะใช้ชีวิตยังไง ? ผมจะเลี้ยงไก่” โดยมีเหตุผล 3 ประการ คือ 1. ดูแลง่ายและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูต่ำ 2. การลงทุนเลี้ยงไก่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 3. ไข่ไก่ช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง จึงได้นำแนวคิดการแก้ปัญหาความยากจนนี้ มาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับวัดศรีสุพรรณ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย เพื่อบริโภคและจัดจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ไข่ไก่จำนวนมากที่ได้รับจากชาวบ้านในโครงการนี้ จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิวัดศรีสุพรรณ พร้อมผลักดันสร้างตลาดสินค้าชุมชนและโรงทาน โดยใช้ไก่ไข่ขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ เช่น การบริจาคไข่ไก่แก่วัด โรงเรียน โรงทาน สถานสงเคราะห์เด็กและคนชราในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับชื่อของไข่ไก่ที่ดำเนินการนี้ ตั้งชื่อว่า “ไข่ไก่สิริยศวดี” นั้น โดยมาจากชื่อของ พระนางสิริยศวดีเทวี หรือ นางโป่งน้อย พระมเหสีในยุคสมัยพญายอดเชียงราย แห่งอาณาจักรล้านนนา องค์ที่ 10 และยังเป็นพระราชมารดาของพระเมืองแก้ว หนึ่งในกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย องค์ที่ 11 ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์มีความศรัทธาในพุทธศาสนา จึงได้สร้างวัดวาอารามและทรงบำนุบำรุงพระศาสนาเสมอมา หนึ่งในวัดที่ถูกสร้างนั่นคือวัดศรีสุพรรณ ในปี พ.ศ. 2043 เพื่อเป็นการให้เกียรติประวัติและการระลึกถึง พระนางสิริยศวดีเทวี ในฐานะผู้ก่อตั้งวัดศรีสุพรรณ จึงได้จัดตั้งชื่อแบรนด์เป็นชื่อของพระองค์

ทั้งนี้ จะมีกิจกรรมการเปิดตัวกิจกรรม “ถนนป้นตุ๊ก” ร่วมทำบุญกับวัดศรีสุพรรณ โดยการใส่บาตรด้วยไข่ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 07.00-07.30 น. ณ วัดศรีสุพรรณ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง หรือร่วมทำบุญแลกรับไข่ไก่อารมณ์ดีสด ๆ จากฟาร์มวัดศรีสุพรรณ โดยไข่ไก่ที่ได้สามารถส่งต่อบุญทำโรงทานไข่ไก่กับทางวัดหรือนำกลับบ้านไว้รับประทานกับครอบครัว

เวลา 06.00-10.00 น. มีตลาดเช้า ให้เพลิดเพลินเดินเล่นจับจ่ายสินค้าเกษตรชุมชนเพื่อสุขภาพ ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งที่วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมทำบุญตักบาตร สามารถจัดซื้ออาหารมาร่วมทำบุญหรือบริจาคไข่ โดยซื้อจากชาวบ้านและเกษตรกรภายในงานก็ได้ นอกจากนี้ ทุกวันเสาร์จะมีการจัดกิจกรรม “ถนนป้นตุ๊ก” เพื่อเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน เช่น ไข่ไก่อารมณ์ดี ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน และเครื่องใช้อื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!