โรงเรียนสารภีพิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมีนายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานฯ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง, นายจงภพ ชูประทีป ข้าราชการบำนาญ, นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และน.ส.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าประเมินในครั้งนี้
โอกาสนี้ นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนสารภีพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะที่มาร่วมงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!