(มีคลิป) จังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยพันธุ์ปลา กว่า 500,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ หวังเป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการ 0.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่บริเวณลำเหมืองร้องขี้ควาย หมู่ 3 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อม นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมง จ.เชียงใหม่ ดร.เกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรี ต.สำราญราษฎร์ นายอุดม อิ่นคำ อดีตนายก อบต.แม่คือ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากชาวประมง และประชาชนทั่วไปงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 21 ก.ย. ของทุกปี

ทั้งนี้ สำนักงานประมง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาล ต.แม่คือ และผู้นำท้องที่ ต.แม่คือ ได้คัดเลือกลำเหมืองร้องขี้ควาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำแม่ลาย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.แม่คือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 เชียงใหม่ ประกอบด้วยปลาบ้า และปลาสวาย จำนวน 500,000 ตัว และนอกจากการปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณพื้นที่แห่งนี้แล้ว จะมีการนำพันธุ์ปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำต่าง ๆ ของ ต.แม่คือ ก่อให้เกิดเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.เกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรี ต.สำราญราษฎร์ พร้อม นายอุดม อิ่นคำ อดีตนายก อบต.แม่คือ ร่วมกันเปิดเผยว่า การปล่อยปลาวันนี้ ถือว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนและลูกหลานสืบต่อไป เพราะจะได้มีอาหารไว้รับประทานในอนาคตอันใกล้นี้ ส่วนตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ก็บอกว่า ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างอาหารในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!