แห่ช่วยเหลือราษฎรถูกเพลิงไหม้บ้านวอด ปลื้ม ส.ส.ในดวงใจไม่ทอดทิ้งกัน.

เมื่อ วันที่ 17 ก.ย.2563 เวลา 14.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ผู้แทน ส.ส.ปัญญา จีนาคำ ส.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริษัทครอบครั วผักสด จำกัด บริษัทคิงวิชส์ จำกัด และ ช.การบัญชีไทย ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ


นายสิทธิชัย กึกก้องพาณิชย์ ราษฎรบ้านสามหลัง หมู่ 10 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ผู้ประสบอัคคีภัยทำให้บ้านไม้ถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลัง จากความเดือดร้อนดังกล่าว ทางสมาชิกสภาผู่แทนราษฎรในพื้นที่ รวมทั้ง นายอำเภอ บริษัทห้างร้านต่างๆ ทราบข่าวจึงรีบลงพื้นที่เพื่อทำการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน พร้อมกันนี้จะได้หาทางช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!