สภ.นาหวาย ตรวจรถ จ.ย.ย. เด็กแว้นในโรงเรียน ครั้งแรกอนุโลม หากผิดซ้ำเอาผิดพ่อ-แม่ด้วย

เมื่อวันนี้ 18 ก.ย. 2563 เวลา 08.30 น. โดยการอำนวยของ พ.ต.อ.สกุลรัชช์ คงทอง ผกก.สภ.นาหวาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พ.ต.ท.วรภาส ศรีอ่อน รอง ผกก.ป. สั่งการให้ พ.ต.ท.พัฒนศักดิ์ ปัญญาเพียร สวป.สภ., พ.ต.ท.เดชชัย วงค์กัญญา สว.สส., ร.ต.อ.สุวรรณ เอ้ยวรรณ, ร.ต.อ.นิพนธ์ กาศเกษม, ร.ต.อ.สุรพล แก้วฝั้น รอง สวป. เข้าพบ ผอ.โรงเรียนบ้านนาหวาย และครูฝ่ายปกครองฯ ร่วมตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของนักเรียนที่ไม่ถูกต้อง กรณีแต่งรถ, ท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดเสียงดัง และเพื่อเป็นการป้องกันปราบปราม การแข่งรถในทางของเด็กนักเรียนอันเป็นการผิดกฎหมาย สร้างความเดือดร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนน หรือผู้อื่น อันอาจเกิดการสูญเสียต่อชีวิต หรือบาดเจ็บถึงขั้นพิการได้ หากเกิดอุบัติเหตุ

โดยได้ร่วมตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของนักเรียน ในโรงจอดรถของโรงเรียนฯ ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการ “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ” ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงนำรถไปดัดแปลงสภาพ ใส่ท่อไอเสียซึ่งไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น หรือนำรถไปแข่งในทางทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร ซึ่งผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ฝ่ายปกครอง ได้เห็นความสำคัญกับโครงการ “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ” และให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดี พร้อมร่วมกันเข้าตรวจสอบโรงจอดรถจักรยานยนต์ของโรงเรียนฯ

ผลการตรวจสอบ พบรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ท่อไอเสียที่ไม่ผ่าน ผลิตภัณฑ์อุตสากรรม (มอก.) จำนวน 2 คัน จึงได้เรียกนักเรียนที่เป็นเจ้าของรถ 2 คนมาพบ และได้ร่วมกับ ผอ.โรงเรียน ฝ่ายปกครองดำเนินการให้นักเรียน แก้ไขให้เรียบร้อย และให้ความรู้แก่นักเรียนว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมาย หากไม่ดำเนินการแก้ไข หากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบอีก จะทำการตรวจยึดและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป และขอความร่วมมือกับทางโรงเรียนฯ ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน หากพบว่ามีการกระทำผิดดังกล่าว ให้ทำทัณฑ์บนนักเรียน และ ผู้ปกครองอาจเข้าข่ายความผิดในการ ยุยง ส่งเสริม สนับสนุนในการกระทำผิดของนักเรียนได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น