โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ และน.ส.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์


ภาพ/ข่าว : ศน.วราภรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!