5 วันยังไม่พบ ! ทหารพราน 36 สนธิกำลังฝ่ายปกครอง อ.สบเมย ราษฎรตำบลแม่สามแลบ เร่งหาผู้สูญหาย หลังไปดูตาข่ายดักปลาในแม่น้ำสาละวิน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยทหารพรานที่ 3606 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ฐานปฏิบัติการสบเมย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน, ราษฎรบ้านสบเมย, ฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย ร่วมกันค้นหา นายจ่อว่า ไม่ทราบนามสกุล ที่สูญหายไปในระหว่างการไปดูตาข่ายดักปลาในแม่น้ำสาละวิน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ตั้งแต่บริเวณบ้านสบเมย-บ้านห้วยปูทา ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันยังไม่พบผู้สูญหาย โดยครอบครัวและญาติมิตรได้ตกลงยินยอมให้ยุติการค้นหาเมื่อเวลา 16.45 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น