(มีคลิป) สถานการณ์การด่านพรมแดนแม่สาย รถขนส่งสินค้ายังคงข้ามได้วันละ 6 คัน ผู้ว่าฯ เชียงราย เรียกถกทุกฝ่ายหาทางแก้ไข

หลังจากที่ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 ที่ผ่านมาทางการเมียนมาได้ออกมาตราการเพื่อจำกัดการขนส่งสินค้าจากไทยข้ามพรมแดนได้เพียง 6 คันต่อวัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ที่บริเวณด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย ชายแดนไทย-เมียนมา มีรถบรรทุกนับ 100 คัน มาจอดรอเพื่อนำสินค้าทั้งวัสดุก่อสร้าง สินค้าทางการเกษตร สินค้าเบ็ดเตล็ด รวมไปถึงน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรอข้ามไปส่งยังฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา

ด้าน น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา กล่าวว่า ได้จัดประชุมผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกที่สำนักงานหอการค้า จ.เชียงราย โดยจัดให้มีการลงทะเบียนรถที่ใช้ขนส่งสินค้าผ่านแดนดังกล่าวและได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ผ่านมาอาจเกิดความเข้าใจผิดว่าทางการไทยมีการเปิดให้รถยนต์ตู้ขนสินค้าข้ามสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 ได้จำนวน 168 คันแต่ให้รถป้ายทะเบียนไทยเป็นส่วนใหญ่และเป็นผลทำให้ทางท้องถิ่น จ.ท่าขี้เหล็ก จำกัดจำนวนรถที่มีป้ายทะเบียนของไทยและเมียนมาฝ่ายละ 6 คัน

ล่าสุดได้รับการประสานจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ว่าการกำหนดจำนวนรถทั้ง 168 คันดังกล่าว ไม่ได้หมายถึงเฉพาะรถตู้เท่านั้นแต่หมายถึงรถทุกชนิดและไม่จำกัดว่าจะเป็นป้ายทะเบียนของประเทศใด และหากว่าทางประเทศเมียนมามีรถยนต์บรรทุกสินค้าที่มีป้ายทะเบียนของประเทศเมียนมาก็สามารถนำมาจดทะเบียน เพื่อขนส่งสินค้าได้ โดยเบื้องต้นมอบหมายให้ทางหอการค้า อ.แม่สาย ได้ประสานกับทาง หอการค้า จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ให้ได้ทำความเข้าใจกัน จะได้ดำเนินการในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ นี้ โดยให้มีการนำรถบรรทุกทำการจดทะเบียนตามจำนวน 168 คัน เพื่อขนส่งสินค้าให้ทันวันเปิดทำการให้เร็วที่สุดเพื่อเร่งระบายสินค้าที่เข้ามาสะสมมากขึ้นทุกวัน ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 80-100 ล้านบาทต่อวันโดยเฉพาะสินค้าอาหารสดที่ได้รับความเสียหาย

อย่างไรก็ตามในพรุ่งนี้ (21 ก.ย. 63) นายประจญ ปรัชญ์สกกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เรียกประชุมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหาทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การขนส่งสินค้าเข้าไปในประเทศเมียนมากลับมาเป็นเหมือนเดิม รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อได้ผลจากการประชุมและได้หารือกับทางเมียนมาเพื่อหาทางออกต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!