นายชัชวาล ถาวรวิจิตร นร.รร.สะเมิงพิทยาคม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2563 นายมนัส ธำรงวัจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี และเป็นเกียรติแก่นายชัชวาล ถาวรวิจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์การค้าพันธ์ุทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่


ภาพ/ข่าว: โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!