อ.สองแจงสอบลูกจ้าง ทำอย่างโปร่งใส ตรงไป ตรงมา สามารถตรวจสอบทุกกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ได้

อำเภอสอง จ.แพร่ ชี้แจงทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้ สอบลูกจ้างเก็บข้อมูล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 นายกิติติพัฒน์ กะวัง นายเภอสอง จ.แพร่ ได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่า อำเภอสอง ขอชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ ผ่านทางสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 13.00 น. ว่าตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการขึ้นในทุกอำเภอ โดยมีการประกาศรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี
เพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเก็บข้อมูลในระดับตำบล หมู่บ้าน อัตราเงินค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน ได้มีผู้ร้องไปยังสำนักข่าว ว่าการจัดสอบของอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไม่โปร่งใส มีพิรุธหลายอย่าง เช่นการนำข้อสอบไปให้ผู้นำท้องที่หลายคนรับทราบ การสอบมีลูกหลานเครือญาติของผู้นำผ่านการสอบหลายคน แต่ลูกชาวบ้านธรรมดาต่างสอบตกหมด ที่สำคัญการทำข้อสอบทำกันในวงผู้นำโดยร่วมมือกับข้าราชการบางคนอย่างไม่โปร่งใส นั้น


อำเภอสอง ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด อำเภอได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบจากหลายภาคส่วน โดยดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กรมการปกครองกำหนด อย่างโปร่งใส ตรงไป ตรงมาสามารถตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ได้ ไม่มีการนำข้อสอบไปให้ผู้นำท้องที่หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดรับทราบล่วงหน้า อีกทั้งการจัดสอบเพิ่งเสร็จสิ้น เมื่อเย็นวันที่ 19 กันยายน 2563 ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศผลสอบแต่อย่างใด กรณีการเสนอข่าวอาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยไม่ทราบข้อเท็จจริง โดยอาจเกิดจากผู้ปกครองของผู้เข้าสอบบางรายกังวลว่าจะมีการช่วยเหลือกัน เนื่องจากในการสอบครั้งนี้มีบุตรหลานของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นสมัครสอบสอบด้วยหลายคน จึงร้องเรียนไปยังสำนักข่าวดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำหรับการจัดสอบอำเภอสองได้ดำเนินการวันที่ 19 ก.ย. 2563 เวลา 10.00 -16.00 น. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของอำเภอสอง ซึ่งการดำเนินการจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 137 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!