กรมพลศึกษา ประชุมเตรียมเสนอตัวจัดแข่ง ขันบอลโลกในปี 2034

ประชุมเตรียมการฝ่ายไทยก่อนการประชุมทางไกลเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อเตรียมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034 Technical Working Group : TWG FIFA 2034 Preparatory Meeting

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยก่อนการประชุมทางไกลเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อเตรียมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034 Technical Working Group : TWG FIFA 2034 Preparatory Meeting

ซึ่งมีวาระสำคัญอยู่ที่เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประชุมทางไกลเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อเตรียมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034 เพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2563

ร่วมถึงเรื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง) ขอบเขตหน้าที่ (TOR) ของคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อเตรียมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2034 และ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสมัยพิเศษ Special Meeting on ASEAN’s Bid for the FIFA World Cup 2034

โดยมี ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วย ผู้แทนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น