โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก (dt)

วันที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก (dt) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการฉีดวัคซีนและหยอดวัคซีน OPV เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเป็นอย่างสูงที่ได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้กับโรงเรียน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร ในน้ำใจดีของท่านมา ณ โอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!