หอการค้าเชียงใหม่ กล่าวเปิดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเกียรติในการกล่าวเปิดการสัมมนา ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เยส ไอ แอม อินโนเวชั่น จำกัด, คุณวริศรา สุขกำเหนิด Project Manager Nexdigital.co.Ltd และ อาจารย์ภูวเรศน์ ทรายสมุทร Co-Founder & Digital Strategy Consult Nexdigital.co.Ltd ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!