สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่คว้ารางวัลชนะเลิศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น

นางรติพร บุญคงประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่เผยว่าวันนี้ 22 กันยายน 2562 ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่นประจำปี 2562 ในพื้นที่รับปิดชอบสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยรางวัลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2562 ชนะเลิศได้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ส่วนรางวัลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่นประจำปี 2562 ชนะเลิศได้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา โดยมีนางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยกรสำนักประชาสัมพันธ์
เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมมอบรางวัลชนะเลิศดังกล่าวด้วย มีนาง รติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ารับรางวัล ซึ่งนับว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ได้รับรางวัลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น 2 ปีซ้อน คือปี 2561 และ 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!