ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมถอดบทเรียน  จากหนังสั้นและมอบรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น โครงการ “เรียนรู้คุณธรรม สร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30–12.00 น. ที่ โรงแรม ดิอิมเพรส ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน  จากหนังสั้นและมอบรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น โครงการ “เรียนรู้คุณธรรม สร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์” ซึ่งมีหัวข้อคือ การไม่คบคนพาล     บุคคลต้นแบบในใจฉัน เศรษฐกิจพอเพียง ทดแทนคุณแผ่นดิน ความรุนแรงในครอบครัว และคุณธรรม (คุณ–นะ–ทำ) โดยมี นายทรงกลด มั่นสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มอบโล่ เกียติบัตร และทุนการศึกษา ให้แก่ทีมโรงเรียน ที่เข้าประกวด

โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสา ในหัวข้อบุคคลต้นแบบในใจฉัน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนปัว ในหัวข้อคุณธรรม (คุณ–นะ–ทำ) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  ในหัวข้อความรุนแรงในครอบครัว

ในการนี้ นายกุฎาคาร คำจันทร์ลา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ศาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!