นายกฯ ลงพื้นที่เชียงรายแก้ไฟป่าหมอกควัน

วันที่ 24 ก.ย.63 พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมามอบโนบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือที่โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย และได้เดินทางไปยังเทศบาล ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อชมนิทรรศการและการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน พร้อมกับพบปะประชาชนในพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เนื่องจากเป็นหนึ่งนพื้นที่ซึ่งเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าบ่อยครั้ง

โดยพล.อ.ประยุทธ ได้รับฟังบรรยายสรุปจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูต้นน้ำ “ฝายตามแนวพระราชดำริ” ซึ่งนำร่องร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ อ.เมืองเชียงราย และจะนำไปกระจายไปทุกอำเภอใน จ.เชียงราย เพื่อให้มีการฟื้นฟูต้นน้ำ และป้องกันไฟป่าอย่างได้ผล สำหรับปัญหาหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือเกิดขึ้นในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนคือเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก โดยเฉพาะ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงรายมีค่าเฉลี่ยเกินมาตรฐานนานถึง 112 วัน ขณะที่จุดความร้อนสะสมในช่วงเดียวกันพบว่ามีจำนวนกว่า 88,000 จุด และมีหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย โดย พล.อ.ประยุทธ ได้แจ้งให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาในภาพรวมทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้บูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร

พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา กล่าวว่าปัญหาไฟป่าเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะ จ.เชียงราย ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว การสร้างความเข้าใจและดึงประชาชนเข้ามาเป็นแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องจำเป็น เพราะการทำคนเดียวหรือทำหมู่บ้านเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ มาตรการของรับฐาลจึงมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเร่งรับฟังปัญหาหรือข้อคิดเห็นของประชาชนแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความต้องการเพื่อจัะดทำแผนการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เนื่องจากแต่ละพื้นที่เกิดปัญหาไม่ตรงกัน ให้พื้นที่เป้ฯชุดปฎิบัติงานและภาครัฐสนับสนุนด้านอุปกรณ์และงบประมาณ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ชมนิทรรศกาลการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ทั้งจากส่วนราชการส่วนต่างๆและภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดปฎิบัติงานทั้งส่วนของป่าไม้ ตำรวจ ทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนจะร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าสำนังกานเทศบาลตำบลแม่ยาว และได้เดินทางกลับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!