ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติรับโล่ขอบคุณในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติรับโล่ขอบคุณในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื่องด้วย กองบิน ๔๑ ได้ให้การสนับสนุนกำลังพลทหารกองประจำการจาก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนกว่า ๑๒๗ ยูนิต เพื่อนำโลหิตที่บริจาคไปใช้ประโยชน์ส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ทำการมอบโล่ขอบคุณให้แก่กองบิน ๔๑ เพื่อแสดงความขอบคุณมาในโอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!