นายเดชอนันต์ คำสวน จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่วะ (PAC) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม อช.แม่วะ

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่วะ (PAC) ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธาน ซึ่งมีข้อพิจารณาในที่ประชุมเพื่อเสนอผลงานการปฎิบัติงานและรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของโครงการที่จัดขอในปีงบประมาณ 2564 และคณะกรรมการได้มอบของที่ระลึกแก่นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน ที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแม่วะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!