ข่าวดี ! กระทรวงแรงงานเพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตาจ้างงานเด็กจบใหม่ กว่า 2 แสนอัตรา

ไม่เพียงแค่น้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่ทั่วประเทศ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปวส., ปวช. อายุไม่เกิน 25 ปี หรือถ้าเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 25 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาในช่วงปี 2562 – 2563 จำนวน 260,000 คน ที่ยังหางานไม่ได้ ที่จะได้มีโอกาสทำงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานของภาครัฐ

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่รัฐบาลช่วยผู้ประกอบการ สนับสนุนค่าจ้าง 50% เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64

สำหรับผู้จบ ม.6 ล่าสุดกระทรวงแรงงาน ได้พิจารณาให้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายด้วย โดยได้รับค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 8,690 บาท รัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 4,345 บาท

สำหรับประชาชนผู้สนใจ นายจ้างและสถานประกอบการที่กำลังมองหา “งานและคน” สามารถเข้าร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 ที่มีตำแหน่งงานว่างถึง 1 ล้านตำแหน่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 ก.ย. 63 นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค Hall EH 98-99
สอบถามได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!