รพ.แม่สอด ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV เข็มที่ 1) รร.ตี่มิ้ง

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 ที่โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.แม่สอด ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV เข็มที่ 1) ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 74 คน

มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus (HPV) ซึ่งติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้น การมีคู่นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าปกติ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มขึ้นด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!