มทบ.37 จัดงานอำลาชีวิตราชการ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 11.00 น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗ เป็นประธานในการจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการทหารสังกัด มทบ.37 จำนวน 17 นาย ซึ่งรับราชการครบกำหนดเกษียณอายุราชการ และเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ณ สโมสร มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าว หน่วยได้ปฏิบัติตามสั่งการของ ทภ.3 ที่ให้หน่วยดำเนินการจัดพิธีฯ ภายในหน่วยของตนเอง เพื่อปฏิบัติตามมาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้ง เพื่อเป็นเกียรติ และแสดงออกถึงความผูกพันในการปฏิบัติงานร่วมกันในขณะห้วงชีวิตการรับราชการประจำการ มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 60 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!