โยนลูกเหล็กขาสั้น แชมป์กระจาย 2 รุ่น รุ่นใหญ่ 18 ปี โยนต่อ

เปตอง กีฬาขาสั้น ปิดฉากแชมป์กระจายทั้ง 2 รุ่นอายุ ตามที่ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ รับหน้าเสื่อจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษา จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563 มี ม.การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ รับฝ่ายเทคนิค จัดชิงชัย 15 ชนิดกีฬา ตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่ กีฬาเปตอง จัดแข่งขัน ในรุ่นอายุ 15 ปี และ 18 ปี ที่จะคัดนักกีฬาเป็นตัวแทนเชียงใหม่ แข่งต่อในกีฬานักเรียนักศึกษาแห่งประเทศไทย

นายพีรพล นวพันธ์จิรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ม. การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ ฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน กีฬาเปตอง นักเรียน จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยจัดที่สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีโรงเรียนต่าง ๆ ในเชียงใหม่ ส่งทีมเข้าร่วมมากมาย

สำหรับผลการแข่งขัน ในประเภท ทีมหญิง 3 คน รุ่นอายุ 15 ปี ชนะเลิศ ทีมโรงเรียนสองแคว รองชนะเลิศ ทีมโรงเรียนบ้านศาลา อันดับ 3 ครองร่วม โรงเรียนแม่อาย และ โรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่ ประเภททีมหญิง 3 คน อายุ 18 ปี ชนะเลิศ ทีม วท. พายัพ รองชนะเลิศ ทีมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อันดับ 3 ทีมโรงเรียนสองแคว

ในประเภททีมชาย 3 คน อายุ 15 ปี ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตา รองชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหง อันดับ 3 ครองร่วม โรงเรียนสันป่าตอง และ โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ในรุ่นอายุ 18 ปี ชาย ประเภททีมหญิง 3 คน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา รองชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนพร้าววิทยาคม วท.พาณิชย์ลานนา

ประเภทคู่หญิง อายุ 15 ปี ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง รองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงแหง อันดับ 3 ครองร่วม โรงเรียนสองแคว และ โรงเรียนอนุบาลสายใยรัก ประเภทคู่หญิง 18 ปี ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลฯ รองชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อันดับ 3 ครองร่วม โรงเรียนฮอดพิทยาคม และ วท.พาณิชยการลานนา

ประเภทคู่ชาย อายุ 15 ปี ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง รองชนะเลิศ โรงเรียนแม่อาย อันดับ 3 ครองร่วม โรงเรียนสันกำแพง และ สาธิต มช. ประเภทคู่ชาย อายุ 18 ปี ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าว รองชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทร์ อันดับ 3 ครองร่วม โรงเรียนสันป่าตอง และ โรงเรียนแม่วินสามัคคี

ประเภทคู่ผสม ชาย อายุ 15 ปี ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง รองชนะเลิศ โรงเรียนแม่อาย อันดับ 3 ครองร่วม โรงเรียน สันกำแพง และ โรงเรียนสาธิต มช. ประเภทคู่ชาย รุ่นอายุ 18 ปี ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าว รองชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทร์ อันดับ 3 ครองร่วม โรงเรียนสันป่าตอง โรงเรียนแม่วิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!