จ.แพร่ ทำพิธีวางพวงมาลา สดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ณ อนุสาวรีย์สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธี ฯ ดังกล่าว
พิธีสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ จัดขึ้น ในวันที่ 26 กันยายนของทุกปี เพื่อรำลึกถึงคุณูปการและเพื่อน้อมสักการะดวงวิญญาณปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย (พระยาศรีสุริยวงศ์) และเผยแพร่วีรกรรมเกียรติยศของสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!