(มีคลิป) จ.แพร่ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการแข่งขันไตรกีฬา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงยมหลง บ้านท่าบัวลอย ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ไตรกีฬาเมืองแพร่ (Phrae Triathlon) ภายใต้แนวคิด “เลาะเลี้ยวเมืองแป้ ม่วนใจแต้เจ้า” โดยจังหวัดแพร่ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ จัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในท้องถิ่น ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของประเพณีวิถีชุมชน และความงดงามของภูมิทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายแบบวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองกีฬาในอนาคต

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาแพร่ (Phrae Triathlon)ในครั้งนี้ประกอบด้วย ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง โดยแบ่งประเภทการแข่งขันตามเพศ แบ่งเป็นประเภทชายเดี่ยวไม่จำกัดอายุและประเภทหญิงเดี่ยวไม่จำกัดอายุ ได้แก่ ว่ายน้ำ 1 กม.,จักรยาน 24 กม. และวิ่ง 6 กม. โดยไฮไลท์สำคัญผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับเส้นทางการแข่งขันที่ท้าทายท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชุมชนของคนเมืองแพร่ ที่มาพร้อมรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่มีความยินดีที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเห็นชอบให้จังหวัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา โดยใช้ชื่อการแข่งขันไตรกีฬาเมืองแพร่ในนามของจังหวัดจังหวัดแพร่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว นักกีฬา และผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจะได้มาสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงาม ด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารพื้นเมืองชาวเหนือ ความสวยงามของผ้ามัดย้อมสีคราม หรือผ้าหม้อฮ่อม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวแพร่มาช้านาน และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาที่หลากหลาย ตลอดจนมีวิถีชีวิตของชุมชนที่เรียบง่าย มีอัธยาศัยไมตรี ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือ Sports Touism อย่างยั่งยืน

ด้านนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ไตรกีฬาเป็นการแข่งขันที่ประกอบด้วย การแข่งขันว่ายน้ำ จักรยาน และวิ่ง ซึ่งนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแข่งขันจนครบทั้ง 3 ชนิดกีฬา จึงเป็นการแข่งขันที่สนุก ตื่นเต้น ท้าทายความสามารถของนักกีฬาอย่างมาก นอกจากนี้ยังไม่ส่วงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยการจัดกิจกรรมกีฬาที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย สามารถดึงดูดนักกีฬา ประชาชน ในประเทศที่นิยมออกกำลังกายมาชม มาเชียร์กีฬา ที่ทุกเพศ ทุกวัยเข้ามาร่วมการแข่งขัน และใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการกระตุ้นรายได้และพื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศด้วยกิจกรรมกีฬา ภายหลังภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ว่าที่ ร.ต. จำนงค์ ยาวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านกีฬาของประเทศขานรับนโยบายผลักดันกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวหรือ Sport Tourism ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองกีฬาได้ในอนาคต และจังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพความพร้อม ทั้งด้านภูมิประเทศในเส้นทางแข่งขันที่สวยงาม การมีส่วนร่วมของประชาชน มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเส้นทางการคมนาคม ขนส่ง ที่พัก และการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพนำมาสู่แผนการจัดกิจกรรมกีฬาประจำจังหวัดซึ่งใช้ชื่อว่าการแข่งขันไตรกีฬาเมืองแพร่ (Phrae Triathlon) ภายใต้แนวคิด “เลาะเลี้ยวเมืองแป้ ม่วนใจ๋ แต้เจ้า” โดยมีแผนงานมาตรการปฏิบัติข้อกำหนดกติกาและรายละเอียดในชั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในแบบวิถีใหม่หรือNew Normal ที่ยึดหลักขั้นตอนปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรการที่กำหนดโดย ศบค.อย่างเคร่งครัด การจัดการแข่งขันจะเริ่มเวลา 06.00 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ บึงยมหลง จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!