วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ หลังจากผ่านระดับภาคเหนือ ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ด้วยผลงาน “เครื่องกรอเส้นด้วยสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ” โดยมีนักศึกษา นายขจรศักดิ์ ปินตาติ๊บ นางสาวฐิติกาญจน์ บุญมาตา นางสาวณัฐธิดา สุริยะ นายวงศกร โพธิ นายศักดินนท์ กุนนารา และ นายคมชาญ ชัยวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ นายคมกริต น้อยสะปุ๋ง นายสมพร อ่อนเกตุพล นายอธิวัฒน์ อุประกุล นางสาวฐปนัท บุญทาเปิ้น และ นายจารึก ทองทรัพย์ จัดขึ้นในวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!