เริ่มแล้วไตรกีฬาที่จ.แพร่ นับเป็นครั้งแรกที่จัดการแข่งขันไตรกีฬา มาตรฐานในระดับสากล

วันนี้ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา 06.30 น.  นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีปล่อยตัวนักกีฬา ในการแข่งขัน ไตรกีฬาเมืองแพร่ (Phrae Triathlon) ณ หนองบัวลอย (บึงยมหลง) ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองเเพร่ จังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก ส.ส. ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับนักกีฬา ว่าที่ร้อยตรี จำนงค์ ยาวิชัย ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ ผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่น และผู้มีเกียรติร่วมพิธีฯ
กิจกรรมดังกล่าว จังหวัดแพร่ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ จัดการแข่งขัน ไตรกีฬาเมืองแพร่ (Phrae Triathlon) ภายใต้แนวคิด “เลาะเลี้ยวเมืองแป้ ม่วนใจแต้เจ้า”  โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ 200 คน

เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของประเพณีวิถีชุมชนและความงดงามของภูมิทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในจังหวัดแพร่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายแบบวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองกีฬาในอนาคต เป็นการจัดแข่งขันไตรกีฬาครั้งแรกของจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมมาตรฐานในระดับสากล มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ๒๐๐ คน จากทั่วประเทศ ประกอบด้วย ว่ายน้ำ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร ต่อด้วยปั่นจักรยาน ๒๔ กิโลเมตร และวิ่ง 6 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับเส้นทางการแข่งขันที่ท้าทายท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชุมชนของคนเมืองแพร่ ด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ในการนี้นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวสุภาวรรณ อินสี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายอานนท์ พลแหลม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และ นายธรรมทรรศน์ ภักดี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมดังล่าว

สำหรับการแข่งขันไตรกีฬาแพร่ ณ บึงยมหลง (หนองบัวลอย) ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

  • ว่ายน้ำ 1000 เมตร
  • ปั่นจักรยาน. 24. กิโลเมตร
  • วิ่ง… 6. กิโลเมตร
    ที่ 1. ชาย มิตซูชิม่า จากชมรมไตรกีฬาแม่สายเชียงราย
    ที่ 2. หญิง รุ่งนภา กุศล จากจังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!