(มีคลิป) กฟผ.แม่เมาะ ร่วมปันน้ำใจ มอบเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานลูกจ้างสนามกอล์ฟฯ

“คนลำปาง ไม่ทิ้งกัน” กฟผ.แม่เมาะ ร่วมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพนักงานลูกจ้างสนามกอล์ฟฯ มอบทุนการศึกษากว่า 6 หมื่นบาท แก่บุตรแคดดี้ประจำสนาม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ส่งมอบความห่วงใยปรับทุกข์บำรุงขวัญ สร้างกำลังใจให้แก่ครอบครัวพนักงานลูกจ้างประจำสนามกอล์ฟฯ นำเงินทุนการศึกษา มอบแก่พนักงานแคดดี้เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเป็นทุนการเล่าเรียนให้กับบุตร-ธิดา และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มพนักงานหลังจากที่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา พนักงานแคดดี้ประจำสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19” ซึ่งจนถึงขณะนี้ พนักงานหลายคนยังคงเดือดร้อนประสบปัญหาติดขัดเรื่องการเงิน เฉพาะอย่างยิ่งกับความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในเรื่องด้านการศึกษาของเหล่าบุตร-ธิดา

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จึงได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ให้แก่บุตร-ธิดา ของพนักงานลูกจ้างประจำสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ที่อาคารนันทนาการ (คลับเฮาส์ใหม่) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

โดยการนี้ นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกับทีมคณะผู้บริหารอนุกรรมการฯ ทำการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวให้แก่กลุ่มพนักงานแคดดี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 72 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 61,000 บาท

นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ กล่าวเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของพนักงานแคคดี้ ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่กลุ่มพนักงาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญขององค์กร ที่ต้องการจะช่วยเหลือดูแลครอบครัวของพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยทุนการศึกษาที่มอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของครอบครัวพนักงาน ในเรื่องด้านรายจ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร-ธิดา ทั้งนี้เพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ให้บุตรหลานทายาทของพนักงานได้มีต้นทุนชีวิต มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องและสูงขึ้นตามโอกาสความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เด็กเยาวชนได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ สามารถเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ในอนาคต

โดยการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ทำการมอบทุนสำหรับใช้เป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ให้แก่บุตร-ธิดา ของพนักงานแคดดี้ประจำสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล – ประถมการศึกษาปีที่ 6 จำนวน 35 ทุน ๆ ละ 500 บาท, ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. รวมจำนวน 24 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และระดับปริญญาตรี รวมจำนวน 13 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!