ขอแสดงความยินดีชาวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 ท่าน ได้รับรางวัลญานสังวร

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 ก.ย. 2563 ที่ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ สมัชชานักจัดรายข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สวนท.) ได้จัดงานในโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชันย์รัฐราษฏ์ร่วมใจภักดิ์ทำความดีคืนแผ่นดิน โดยมี พลเอกพิจิต กุลวนิจ องค์มนตรีเป็นผู้ก่อตั้งโครงการฯ ได้รับประทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระญาณสังวรสกลสังฆปรินายกฯ มอบรางวัลแด่ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ นับเป็นปีที่ 9 ประจำปี 2563 โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นผู้แทนประธานมอบรางวัลในพิธี ปีนี้ผู้ได้รับรางวัล “ญาณสังวร” ทั่วประเทศมี 135 ท่าน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ มีผู้ได้รับเลือกผ่านการคัดสรรได้รับรางวัลญานสังวร จำนวน 7 ท่าน ได้แก่
1. เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ได้รับการยกย่องรับรางวัลเกียรติคุณ “คนดีศรีสยาม” (รางวัลญาณสังวร) สาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น
2. อ.วีระพงษ์ วีระกษิตศรีวิชัย ผู้อำนวยการสาระดีลานนาโปรดักส์ชั่นเฮ้าส์ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น
3. คุณสิริกร วีระกษิตศรีวิชัย เจ้าของ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ สาระดีลานนา สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น
4. คุณกุณฑลี ระพิพงษ์ เจ้าของกิจการ เฮือนฝ้ายด้ายงาม จังหวัดเชียงใหม่ สาขาต้นแบบผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดีเด่น
5. คุณวาสนา ทองสุข ชัยเลิศ เจ้าของผู้บริหารปางช้างแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สาขานักพัฒนาธุรกิจแบบอย่างดีเด่น
6. นายญาคส์ มิเกลลี่ เจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องจักรกล สาขานักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น
7. นายสมภพ ฐิตินันท์ อส.จร.ภ.จว.เชียงใหม่ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!