กต.ตร.สภ.สรอย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.63เวลา08.00น.พล.ต.ท.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา ผบช.จเรตำรวจ ได้เดินทางไปมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.จังหวัดและ กต.ตร.สภ.)8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ห้องประชุมคุ้มขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 เชียงใหม่ โดยมี พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคเศรณี รอง ผบก.ตร.ภ.5 พร้อมคณะ และ ประธานกต.ตร.ภาค5 ให้การต้อนรับ จากนั้นได้พบปะ กต.ตร.จังหวัด กต.ตร.สภ.ตามบอร์ดกระดานแต่ละจังหวัด จากนั้นเวลา 08.30 น.จึงได้เข้าไปห้องประชุมมอบโล่และเกียรติคุณให้กับ กต.ตร.จังหวัดและ สภ.ต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม และ (2)รางวัล คือ กลุ่มที่ 1 มี 3 จังหวดเชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง

กลุ่ม 2 มี 5 จังหวัด เชียงราย ,พะเยา,แพร่,น่าน,และแม่ฮ่องสอน
สำหรับโล่รางวัลมอบให้เป็นภาพรวมของจังหวัด จะได้เหมือนกันหมด ส่วนรางวัลประกาศเกียรติคุณมี 2 กลุ่มเช่นกันคือกลุ่มที่ 1 กต.ตร.ดีเยี่ยม 10 ปีขึ้นไป
กลุ่มที่ 2 กลุ่มดี 4-9 ปี ซึ่ง และรางวัล กต.ตร.สภ.ที่มีผลงานทำโครงการครบ 6 หัวข้อ ซึ่ง ภ.จว.แต่ละจังหวัด จะได้แค่ 1 สภ.ในส่วนของ ภ.จว.แพร่ สภ.ที่ได้รับ สภ.ดีเด่นคือ สภ.เด่นชัย และ กลุ่ม กต.ตร.ดีเยี่ยมขอ ภ.จว.แพร่มีทั้งหมด 14 คน กลุ่มดี มี 104 คน สำหรับ กต.ตร.สภ.สรอย ผู้ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเยี่ยมมี 4 คนคือ 1.นายผวน เฟื่องฟู 2.นายวัชรินทร์ ครองสุวรรณ 3.นายสานิตย์ นันทสุวรรณ 4.นางลั่นทม โลมอย
กลุ่มรางวัลระดับดี

1.นายวีระพงษ์ นวลแก้ว ประธาน กต.ตร.
2.ดร.โฉมฉาย กาศโอสถ
3.นายสุขสัน อินตะพันธ์
4.นายเกษม ยะพันธ์
5.นายภาณุวัฒน์ สิกขะ
ซึ่งการรับ มอบ โล่และประกาศเกียรติคุณ ให้ กต.ตร.ครั้งนี้ ทาง พล.ต.ท.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา ผบช.เจรตำรวจได้กล่าวว่า กต.ตร.ภาคประชาชนมีบทบาทที่สำคัญเป็นคนที่มีค่าอันทรงเกียรติที่ควรยกย่องสรรเสริญ ที่ กต.ตร.ทุกท่านได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญาต่างๆของประชาชนในพื้นที่และยังได้กำหนดนโยบายติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือทุกด้าน และช่วยเหลือประสานงานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของตำรวจ บางครั้งยังได้ทุ่มเทเสียสละเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์มอบให้ตำรวจอีกด้วย
ดังนั้นการมอบโล่และมอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทุก กต.ตร.ทุกท่านเสียสละเวลา แรงกายและทุนทรัพย์ช่วยเหลือในงานกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าทุกท่านมีคุณค่า มีคุณงามความดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตข้างหน้าคงได้รับความร่วมมือจาก กต.ตร.ทุกท่านเป็นไปด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณ กต.ตร.ทุกคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!