กองบิน ๔๑ จัดให้มีการเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑

นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และ นาวาอากาศโท สุรเกียรติ เกตานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑เพื่อเป็นการบำรุงขวัญ และกำลังใจของทหารกองประจำการกองบิน ๔๑โดยมีผู้ปกครองและญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยม ณ กองพันอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!