พิธีส่งข้าราชการและทหารกองประจำการไปปฏิบัติราชการสนาม

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธาน ในพิธีส่งข้าราชการและทหารกองประจำการไปปฏิบัติราชการสนาม พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการเดินทางไปราชการสนาม ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ กองบิน 41 ทั้งนี้ ได้มีข้าราชการและทหารกองประจำการในสังกัดกองบิน 41 ที่ไปปฏิบัติราชการที่ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม 416 และสถานีรายงานดอยอินทนนท์ ในวาระ 1 ตุลาคม 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 74 คน โดยในพิธี ได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและทหารกองประจำการที่ไปปฏิบัติราชการสนามในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!