เสนาธิการกองบิน 41 ร่วมพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้า และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธนเรศน์ศิลาปวงประชาบูชิต

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการ กองบิน 41 พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน 41 ร่วมพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้า และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธนเรศน์ศิลาปวงประชาบูชิต เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, เพื่อน้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคม, รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย็น กองพลทหารราบที่ 7ด้วยกองพลทหารราบที่ 7 ได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธนเรศร์ศิลาปวงประชาบูชิต ขนาดหน้าตักกว้าง 16 เมตร สูง 28 เมตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, เพื่อน้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า พร้อมทั้ง ได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้า และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธนเรศน์ศิลาปวงประชาบูชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!